Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

432203 - Szennyvízcsatorna-, vízvezetékszerelés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a forró- és hidegvizes csőrendszer szerelése (vízvezeték-szerelés), tűzoltó berendezés vízszállító rendszereinek szerelése
- a rögzített fürdőszobai berendezések szerelési munkái
- a vízhálózat összeszerelése
- az alagcsövezési munkák
- az épületek csövezetékrendszerének (lefolyó) tisztítása és duguláselhárítás
- a zuhanykabin szerelése
- az uszodai víztisztító berendezések kiépítése, karbantartása
- a vízforgató, vízkezelő rendszerek telepítése, javítása, karbantartása
- az ívóvíz tisztító berendezések, vízlágyító berendezések szerelése, telepítése, karbantartása
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a szennyvízcsatorna tisztítása, fenntartása, zárt csapadékvíz-csatorna tisztítása, fenntartása, a szennyvíz- és zárt csapadékvízcsatornák dugulásának megszüntetése, lásd: 370001 - Szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna tisztítása, dugulás megszüntetése
- a nem elektromos helyiségfűtő berendezés felszerelése, beleértve a kapcsolódó csőszerelést, lásd: 432202 - Központi fűtés és csőhálózat szerelése (nem elektromos)
- a tűzoltó berendezés vízszállító rendszereinek szerelése, lásd: 432207 - Beépített tűzoltóberendezés szerelése

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Építőipari kivitelezési tevékenység gyakorlása.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot.

Bejelentést előíró jogforrás: 1997. évi LXXVIII. törvény

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Vízszerelői nyilvántartáshoz kötött tevékenységek:

1. Ivóvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése.

2.Szennyvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A tevékenységet az a személy végezheti, aki

a) rendelkezik a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,

b) rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását a tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és

c) nyilatkozik arról, hogy a bekötővezeték kiépítéséhez és biztonságos üzembe helyezéséhez szükséges tárgyi feltételeket a munkavégzés megkezdésekor és a kivitelezés során biztosítani tudja, illetve az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

A Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hatóság) a feltételeknek megfelelő személyekről (a továbbiakban: vízszerelő) nyilvántartást vezet.

A vízszerelőknek a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni.

Bejelentést előíró jogforrás: 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/viz-gaz-es-villanyszerelok-kozponti-jegyzekei

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)