Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

493903 - Nem menetrend szerinti autóbuszos közúti személyszállítás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a nem menetrendszer szerint közlekedő busz szolgáltatás vezetővel, általában idő- és távolságalapú díjszabással, helyközi és távolsági viszonylatban, több uticéllal
- a zárt ajtós, nem menetrend szerinti város- és tájnézőbusz-szolgáltatás beleértve a városi körutakat (kiránduló és más alkalmi személyszállítás bérelt autóbusszal)
- az autóbusz bérbeadása vezetővel együtt egy meghatározott időre, mely általában nem a távolságtól függ (a bérlő határozza meg hogyan és mikor közlekedik a jármű, ő határozza meg a menetrendet, az útvonalat, és a többi közlekedési paramétert)
- a nem menetrend szerinti autóbuszos közúti különjárati személyszállítás (lásd lábjegyzet)
Lábjegyzet: 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
Különjárati személyszállítás: a szállítás megrendelője vagy a szállítást végző közlekedési szolgáltató kezdeményezésére személyek előzetesen összeállított csoportjának szállítása alkalmi jelleggel közlekedő olyan autóbusszal, amelynek díjszabását, útvonalát a felek megállapodása határozza meg és nem minősül menetrend szerinti személyszállításnak
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás, lásd: 493205 - Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás

Engedélyköteles a tevékenység?

Autóbusszal belföldi és nemzetközi személyszállítás végzése.

1. Autóbusszal díj ellenében végzett belföldi személyszállítás: az a személyszállítás, amelynél a személyszállítás megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, és utas csak Magyarország területén szállhat fel az autóbuszra és csak ott szállhat le arról.

2. autóbusszal díj ellenében végzett nemzetközi személyszállítás: az a személyszállítás, amelynél

2.1. a személyszállítás megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, de az utazás során Magyarország területén kívül az autóbuszra utas szállhat fel, vagy arról utas szállhat le,

2.2. az utas-szállítás megkezdésének vagy befejezésének a helye Magyarország területén kívül van, vagy

2.3. az utas-szállítás megkezdésének a helye is és befejezésének a helye is Magyarország területén kívül van, de az utazás során Magyarország területén az autóbuszra utas szállhat fel vagy arról utas szállhat le.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Magyarország területén belföldi forgalomban autóbusszal díj ellenében személyszállítási tevékenység közúti személyszállítási engedéllyel végezhető.

Magyarország területét érintő nemzetközi forgalomban autóbusszal díj ellenében személyszállítás, valamint autóbusszal saját számlás személyszállítás az adott tevékenységre vonatkozó

a) az EGT-tagállam (a továbbiakban: tagállam) által

aa) nemzetközi közúti személyszállításra az 1073/2009/EK rendelet 4. cikkében foglaltak szerint kiadott közösségi engedéllyel (a továbbiakban: személyszállítási közösségi engedély), vagy az 5. cikkének (5) bekezdésében foglaltak szerint kiadott közösségi igazolvánnyal,

ab) menetrend szerinti nemzetközi személyszállításra az 1073/2009/EK rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kiadott engedéllyel

Engedélyt előíró jogforrás:

b) az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás (a továbbiakban: INTERBUS megállapodás) alapján kiadott engedéllyel (a továbbiakban: INTERBUS engedély)

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

c) kettő vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alapján kiadott engedéllyel vagy igazolvánnyal

végezhető.

A Kormány a közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyekben közlekedési hatóságként a minisztert jelöli ki.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: 2012. évi XLI. törvény

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A tevékenység csak akkor bejelentés köteles, ha a közlekedési szolgáltatási tevékenységhez az egyéni vállalkozó tíznél több gépjárművet vesz igénybe, ebben az esetben köteles járműveit telephelyen tárolni.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható. Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az Interneten közzéteszi.

Bejelentést előíró jogforrás: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/intezmenyek/450132/450157

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)