Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

493910 - Különcélú menetrend szerinti közúti személyszállítás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás: az utazás célja alapján meghatározott utaskör menetrend alapján végzett szállítása más utasok kizárásával, az utazást szervező személyétől függetlenül (lásd lábjegyzet)
- a menetrend szerinti iskolabusz-szolgáltatás, ami a tanulókat szállít otthonuk és az iskola, vagy iskolák között, a vidéki térségeket is beleértve
- a menetrend szerinti város- és tájnézőbusz-szolgáltatás beleértve a városi körutakat (kiránduló és más alkalmi személyszállítás bérelt autóbusszal)
- az üzletközpontok vásárlóinak menentrend szerinti szállítása
- a menetrend szerinti szerződéses személyszállítás: a szállítás megrendelője és a szállítást végző gazdálkodó szervezet között létrejött szerződés alapján autóbusszal végzett, csak meghatározott személyek által igénybe vehető és meghatározott úticéllal közlekedő menetrend szerinti személyszállítás, pl. munkásszállítás (lásd lábjegyzet)
Lábjegyzet: 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a taxis személyszállítás, lásd: 493201 - Taxis személyszállítás
- a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás, lásd: 493205 - Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás
- a nem menetrend szerinti repülőtéri ingajárat, lásd: 493205 - Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás

Engedélyköteles a tevékenység?

Különcélú menetrend szerinti közúti személyszállítás

Különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás: az utazás célja alapján meghatározott utaskör menetrend alapján végzett szállítása más utasok kizárásával, az utazást szervező személyétől függetlenül.

Szerződéses személyszállítási szolgáltatás: a szállítás megrendelője és a szállítást végző gazdálkodó szervezet között létrejött szerződés alapján végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítás.

Iskolabusszal végzett személyszállítás: kizárólag óvodások és kísérőik, valamint a köznevelésben és a szakképzésben tanulók és kísérőik szállítását szolgáló, nem közszolgáltatás keretében nyújtott sajátszámlás személyszállítás vagy személyszállítási szolgáltatás.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti, szerződéses és különjárati személyszállítási szolgáltatás a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság által, a szolgáltató kérelmére az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló rendeletben és az abban foglalt eljárási rend szerint kiadott, az e tevékenység végzésére feljogosító autóbuszos személyszállító engedély, valamint nemzetközi forgalomban - ideértve a kabotázst is - közösségi engedély birtokában végezhető.

Autóbuszos személyszállító engedélyt az a gazdálkodó szervezet kaphat, amely megfelel az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló jogszabályban meghatározott követelményeknek.

Az autóbuszos személyszállító szolgáltató

- különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást, amennyiben az nem a szállítás megrendelője és a szolgáltató között megkötött szerződés alapján történik,

járati engedéllyel végezhet. Járati engedély a szolgáltató kérelmére, külön jogszabály alapján, az abban foglalt időtartamra, de legfeljebb 5 évre adható ki. Az engedély kérelemre megújítható.

Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el

- autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységi engedéllyel és engedélykivonattal kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása.

Engedélyt előíró jogforrás: 2012. évi XLI. törvény

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kozigazgatas.magyarorszag.hu

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A tevékenység csak akkor bejelentés köteles, ha a közlekedési szolgáltatási tevékenységhez az egyéni vállalkozó tíznél több gépjárművet vesz igénybe, ebben az esetben köteles járműveit telephelyen tárolni.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható. Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az Interneten közzéteszi.

Bejelentést előíró jogforrás: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/intezmenyek/450132/450157

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)