Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

495001 - Csővezetékes szállítás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gáz, folyadék, víz és egyéb folyékony halmazállapotú termék csővezetékes szállítása
- a csővezetékes szivattyúállomás működtetése
- az egyéb vegyi termékek (pl. széniszap) és egyéb, m.n.s. áruk csővezetékes szállítása
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a földgáz cseppfolyósítása, visszaalakítása gázzá szállítási célra a kitermelés helyszínén, lásd: 091001 - Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
- a természetes, ill. gyártott gőz és melegvíz elosztása, lásd: 353001 - Fogyasztói hőszolgáltatás
- a folyadék, víz szállítása tehergépjárművel, lásd: 494101 - Közúti teherszállítás
- a földgáznak a kitermelés helyszínétől eltérő helyen végzett cseppfolyósítása és visszaalakítása gázzá szállítási célból, lásd: 522101 - Szárazföldi szállítást segítő tevékenység m.n.s.

Engedélyköteles a tevékenység?

Szénhidrogén szállító vezeték üzemben tartása.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A miniszter belföldi vagy külföldi természetes személlyel vagy átlátható szervezettel kötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti:

- a kőolaj, a kőolajtermék, továbbá - a földgáz kivételével - az egyéb szénhidrogén-gáz szállítóvezetékek létesítését és üzemben tartását.

A szénhidrogén szállítóvezeték létesítésére és üzemben tartására adott koncesszió vagy hatósági engedély alapján az engedélyes jogosult a szállítóvezetéket, valamint az üzemben tartásához szükséges létesítményeket megépíteni és működtetni, továbbá a szerződésben meghatározott létesítményeket használni. A szénhidrogén szállítóvezeték önállóan forgalom tárgya lehet.

Engedélyt előíró jogforrás: 1993. évi XLVIII. törvény

A szállítóvezeték üzemeltetése.

Engedélyező hatóság: A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) engedélye.

A Szolgálat első fokú hatáskörébe tartozik:

- az 1993. évi XLVIII. törvény szerinti szénhidrogén-szállítóvezeték, a földgázelosztó és - a célvezeték, valamint földgáz tároló létesítmény, egyéb gáz- és gáztermékvezeték és a szén-dioxid-szállítóhálózat tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására az engedélyes vagy az egyéb gáz- és gáztermékvezeték és a szén-dioxid-szállítóhálózat üzemeltetője által kidolgozott műszaki-biztonsági irányítási rendszer jóváhagyása.

Engedélyt előíró jogforrás: 1993. évi XLVIII. törvény

161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://mbfsz.gov.hu

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)