Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

494101 - Közúti teherszállítás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a közúti teherszállítás minden fajtája, mint pl.
- a farönk szállítás
- a hűtött, fagyasztott áru közúti szállítása speciális hűtőjárműben
- a kőolaj és kőolajszármazékok (nyersolaj, földgáz, finomított olaj) közúti szállítása speciális tartálykocsival, nyergesvontatóval
- az egyéb folyékony és gáz halmazállapotú termék közúti szállítása speciális tartálykocsival, nyergesvontatóval
- a darabáruk és csomagok speciálisan a szállításban szükséges árukezelést megkönnyítő szállítókonténerbe gyűjtése, bepakolása, közúti szállítása
- a túlsúlyos áru szállítása
- a száraz, ömlesztett áru (pl. gabonafélék, liszt, cement, homok, szén) közúti áruszállítása
- a folyadék, víz szállítása tartálykocsiban, beleértve az állattenyésztőktől begyűjtött tej elkülönült szállítását
- az élő állatok szállítása erre alkalmassá tett speciális járművekben
- a levél és csomag szállítása szárazföldi járművel a postai és futárpostai szolgáltatók részére
- a gépjárműszállítás (gépjármű leszállítása a gyártótól a kereskedőhöz vagy a tulajdonoshoz)
- a hulladék és hulladék anyag, szemét (gyűjtés, elhelyezés, kezelés nélkül) szállítása
- a beton, aszfalt szállítása
- az egyéb m.n.s. áruk közúti szállítása speciális és nem speciális járművel
- a tehergépjármű és egyéb teherszállító jármű bérbeadása vezetővel
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a farönkök erdőn belüli szállítása, a fakitermelés részeként, lásd: 024003 - Kézi és gépi fakitermelés bérmunkában
- a hulladékszállítás, amennyiben része a hulladék gyűjtésének, kezelésének, lásd: 381101 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, 381201 - Veszélyes hulladék gyűjtése
- a teherszállítmány kezelésére szolgáló állomás üzemeltetése, lásd: 522101 - Szárazföldi szállítást segítő tevékenység m.n.s.
- a ládázás, csomagolás a szállítás idejére, lásd: 522903 - Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
- a futárpostai tevékenység, lásd: 532001 - Futárpostai tevékenység
- a közúti tehergépjármű bérbeadása vezető nélkül, lásd: 771201 - Járműkölcsönzés

Engedélyköteles a tevékenység?

Belföldi közúti árufuvarozás.

Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás:

a tehergépjárművel végzett közúti árufuvarozás, tehergépjárműnek járművezetővel együtt díj ellenében történő - a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti - rendelkezésre bocsátása, valamint a tehergépjárművel díj ellenében végzett vontatás.

Tehergépjármű: a tehergépkocsi, a vontató, a lassú jármű, valamint a tehergépkocsiból, vontatóból vagy lassú járműből és pótkocsiból (félpótkocsiból) álló járműszerelvény.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Magyarország területén belföldi forgalomban - ide nem értve az 1072/2009/EK rendeletben és az 1073/2009/EK rendeletben meghatározott kabotázs-forgalmat - 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenység közúti árutovábbítási engedéllyel.

Az a gazdálkodó szervezet, amely - akár csak részben is - 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel végzi díj ellenében a közúti árutovábbítási tevékenységet, a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységéhez használt minden tehergépjárműve tekintetében e rendeletnek a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel végzett tevékenységre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Nincs szükség engedélyre a következő tevékenységek végzéséhez:

a) sérült vagy műszaki hibás járművek továbbítása,

b) gyógyszerek, gyógyászati készülékek, berendezések, felszerelések és egyéb tárgyak természeti katasztrófa vagy egyéb közveszély miatt szükséges sürgős szállítása.

Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el

- tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási engedéllyel és engedélykivonattal, közösségi engedéllyel, közösségi engedély hiteles másolatával kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása.

Engedélyt előíró jogforrás: 2012. évi XLI. törvény

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)